Khách hàng

Novaland Group là công ty Cổ phần
hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực
Đầu tư, Phát triển Bất động sản
ở Việt Nam. Từ Nova bắt nguồn từ tiếng
La Tinh: Novator, có nghĩa là người
cải tiến.
Được thành lập ngày 18.09.1992
(tiền thân là công ty Thành Nhơn),
Nova Group hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất kinh doanh thú y, thuốc thủy sản,
xây biệt thự cho thuê.
Xem tiếp http://www.novaland.com.vn